Blasfemilovgivning - tros- og religionsfrihed

16 Jun 2017 09:010

Debat med Daniel Toft Jakobsen, MF, Socialdemokratiet. Christian Juhl, MF. Enhedslisten, Ulla Sandbæk, MF Alternativet
Ordstyerer: Filip Buff Pedersen

Read more